Dutch Papers

  • 8. de Jong N.B., Hoyng J.E.H. en Takken T. Een beweegvriendelijke omgeving. Ook het pakkie-an van de dokter. Ned Tijdschrift Geneesk. 2017;161: D2365. [Download PDF 2017].
  • 7. J.G. Brugging-Tijhof, T. Takken, J.C. Outermans, G. Kwakkel, I.G.L. van de Port. Het meten van het maximale inspanningsvermogen bij patiënten na een beroerte. Een kritisch literatuuroverzicht. Nederlands Tijdschrift voor fysiotherapie 2010;120(3):112-20. [Download PDF] [Download supplement].
  • 6. P.J.A.M. van Ooij, T. Takken, A. Houtkooper, R.A. van Hulst. Gemeten versus berekende maximale zuurstofopname: een wereld van verschil? Tijdschrift voor Bedrijfs en Verzekeringsgeneeskunde. 2009; 17(10): 441-446. [Download PDF].
  • 5. Vluggen, T, Takken, T., Haastregt, J. van & Rossum, E van. Het vaststellen van valrisico bij psychogeriatrische verpleeghuisbewoners: een literatuuroverzicht. Fysiotherapie en Ouderenzorg. 2008; 22(2): 40-47. [Download PDF].
  • 4. Verschuren, O.W., Keesenberg, D.M., Helders, P.J.M. & Takken, T. Verschillen in wandel- en loopfunctie tussen kinderen met Cerebrale Parese GMFCS niveau I en II. Sport & Geneeskunde. 2008; 41(4): 32-38. [Download PDF].
  • 3. Outermans JC, van Peppen R.P.S., Takken T. Fysieke fitheidstraining na een cva: een review. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. 2007;117(4):135-41 [Download PDF].
  • 2. Takken T. De 6-minutenwandeltest: bruikbaar meetinstrument. Stimulus. 2005; 24: 244-258. [Download PDF].
  • 1. Van Leeuwen PB, Van der Net J, Helders PJM, Takken T. Inspanningsparameters bij gezonde Nederlandse kinderen. Geneeskunde en Sport. 2004;37:126-31. [Download PDF].