Wat is de norm voor de norm?

Wat is de norm voor de norm?

Dr Tim Takken, inspanningsfysioloog

Wat is de norm voor de norm, voor inspanningsfysiologen een belangrijke vraag omdat de normaalwaarden richting geven aan de interpretatie van een test. Is 175 Watt goed of slecht? Dat is geheel afhankelijk met welke normen je de uitslag vergelijkt.

Eerder hebben wij alle literatuur op het gebied van referentiewaarden voor maximale inspanning bij gezonde volwassenen op een rijtje gezet (1). Uit dit overzicht bleek dat voor de “Lage-Landen” gedegen normen voor maximale inspanning ontbreken. Daarom zijn we een project gestart op dit gat in te vullen. Vanuit een “open source”  database waarbij gegevens van verschillende centra werden gecombineerd , hebben we normen voor onder meer het maximale Wattage tijdens fietsergometrie opgesteld.  Via deze link (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00015385.2018.1478763) is dit artikel gratis full-tekst te lezen.

Gegevens van bijna 3500 gezonde volwassen personen tussen 20 en 80 jaar uit de “Low Lands Fitness Registry” werden geanalyseerd. Resultaten van deze analyse staan in figuur weergegeven. Deze grafieken kunnen gebruikt worden om de uitslagen van een inspanningstest te vergelijken en te gebruiken als een benchmark voor de behaalde waarden van een proefpersoon.

Ook kan er gebruik worden gemaakt van de volgende vergelijkingen:

  • WRpeak (Watt) = -102+1.5 x gewicht (kg)+1.9 x lengte (cm) – 2.0 x leeftijd – geslacht [vrouw:1, man=0] x 60;
  • WRpeak / kg (Watt/kg) = 2.45 – 0.026 x gewicht (kg)+ 0.024 x lengte (cm) – 0.024 x leeftijd – geslacht [vrouw:1, man=0] x 0.84.

Uitgebreidere gegevens zijn in het originele artikel terug te vinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Normaalwaarden voor maximaal gefietst vermogen (Wpeak) en maximaal gefietst vermogen per kilogram lichaamsgewicht (Wpeak/kg) in relatie tot lichaamslengte voor mannen en vrouwen.

Vergelijking met andere studies.

In de literatuur zijn verschillende studies die normaalwaarden voor de Wpeak hebben gepubliceerd. In ons literatuuroverzicht uit 2014 waren dit 9 studies (1). Onderlinge vergelijking van deze normaalwaarden is lastig omdat ze allen weer uit verschillende componenten zoals lengte, gewicht, leeftijd en geslacht zijn opgebouwd. We hebben onze normwaarden vergeleken met de normwaarden van een 5 tal andere studies. Voor deze vergelijking hebben we verschillende scenario’s opgesteld voor mannen en vrouwen met een verschillende lichaamslengte en leeftijd. Deze staan in figuur 2 weeggegeven. Dit figuur laat zien dat er aanzienlijke verschillen zitten tussen de verschillende normwaarden sets. Met name de normwaarden van Bovens et al (3) springen er uit. Deze normen laten voor bijna alle leeftijden en lengte de hoogste waarden voor Wpeak zien. Dit is niet zo vreemd omdat Bovens et al (3) een sportieve groep proefpersonen tussen 40 en 60 jaar heeft onderzocht. Sporters van middelbare leeftijd hebben dus een hogere aerobe fitheid dan de algemene bevolking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Vergelijking van de nieuw ontwikkelde referentiewaarden “van de Poppe (2016)” met 5 andere sets normwaarden.

 Is Wpeak een goede maat voor de aerobe fitheid?

In dit onderzoek hebben we gekeken naar referentiewarden voor de Wpeak (hoogst behaalde wattage tijdens een inspannignstest met oplopende belasting). Vanuit de Low-Lands Fitness Registry hebben we een zeer hoge correlatie tussen de Wpeak en de VO2peak gevonden. Ofschoon de Wpeak een surrograat is voor de aerobe fitheid, is het de beste maat voor de fitheid indien het niet mogelijk is om de VO2peak te meten als je bijvoorbeeld niet de beschikking hebt over een ademgasanalyse systeem.

Conclusie

Voor de Nederlandse en Vlaamse populatie hebben we nu normwaarden beschikbaar voor Wpeak. Voor ondere parameters zoals VO2peak zijn de normwaarden in ontwikkeling. Meer onderzoek naar normwaarden bij onder andere ouderen, mensen met een specifieke aandoening, en etnische achtergrond is nodig.

Referenties

  1. Paap D, Takken T. Reference values for cardiopulmonary exercise testing in healthy adults: a systematic review. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2014 Dec;12(12):1439-53. https://www.timtakken.nl/wp-content/uploads/2016/01/Paap-2014-ERK-CPET-ref-values.pdf
  2. Van de Poppe DJ, Hulzebos E, Takken T; Low-Land Fitness Registry Study group. Reference values for maximum work rate in apparently healthy Dutch/Flemish adults: data from the LowLands fitness registry. Acta Cardiol. 2018 Jun 22:1-8. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00015385.2018.1478763
  3. Bovens AM, van Baak MA, Vrencken JG, Wijnen JA, Saris WH, Verstappen FT. Maximal aerobic power in cycle ergometry in middle-aged men and women, active in sports, in relation to age and physical activity. Int J Sports Med. 1993 Feb;14(2):66-71.