Evaluatie cursus High-intensity interval training

Evaluatie HIT cursus

Welk rapportcijfer (tussen 1-10) zou u willen geven aan?