Nascholing Interpretatie CPET (gevorderden cursus)

Datum: 10 september 2021 (Baal, Belgie)
Duur:
1 daagse cursus (9:00 – 17:00 uur)
Plaats:  Baal (B)
Investering: €325,- (inclusief verzorging en cursusmateriaal)
Docenten: Dr Tim Takken en Dr Erik Hulzebos
Doelgroep: Sportartsen (VSG/SKA), Kinderartsen (NVK), Cardiologen (NVVC), Longfunctieanalisten, Inspanningsfysiologen en andere geïnteresseerden.
Lestijden: 9:30 – 17:00 uur
Accreditatie: VSG, NVVC en NVK: 6 punten. Pro-Q-Kine en RIZIV: aangevraagd. Voor overige beroepsgroepen wordt accreditatie aangevraagd indien gewenst.

Locatie Baal: Sven Nys Cycling Center, Balenbergstraatje 11, 3128 Baal (Tremelo)

Aanmelden:

KMO portefeuille: Indien u betaling wil te doen via KMO portefeuille (enkel voor deelnemers woonachtig in Vlaanderen), gebruik dan deze link .

Deze scholing wordt georganiseerd in samenwerking met SKA – Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen www.sportartsen.be.

Inhoud:
Deze nascholingsdag is bedoeld voor oud-cursisten van de interpretatie CPET cursus die hun kennis van en vaardigheid in het interpreteren van inspanningstesten verder willen verdiepen of  opfrissen of verbeteren. Cursisten dienen de cursus Interpretatie CPET van te hebben gevolgd, de Wasserman cursus (of vergelijkbaar), of een meer dan voldoende CPET-kennis te bezitten.

De cursisten kunnen zelf aangeven welke fysiologische onderwerpen de cursist graag behandeld zou willen zien. Tevens kan de cursist CPET uitslagen en casuïstiek uit de praktijk insturen. Deze zullen worden opgenomen in de cursushandleiding van die betreffende dag. Door de keuze van de onderwerpen en de ingestuurde CPET testen verschillen de bijscholingsdagen qua inhoud van elkaar verschillen. Na afloop ontvangen de cursisten een certificaat van deelname.

Leerdoelen:

  • Parameters verkregen uit ademgasanalyse weten te bepalen en interpreteren;
  • Kennis hebben van pathofysiologische responsen van cardiopulmonale systeem tijdens inspanning en herstel;
  • Oefenen met interpretatie van CPET parameters, waarbij de cursist na afloop van de cursus inzicht heeft in patroon herkenning van pulmonale, cardiale en musculaire inspanningsbeperkingen door middel van de 9 Wasserman grafieken (2012 editie), flow/volume curven, en spirometrie

Aanleveren onderwerpen / casuïstiek: Het aanleveren kan via het digitale formulier of via email info@physiology-academy.nl

Programma: CPET & Duursport