Evaluatie cursus fit voor en na de operatie 2020

Evaluatie Cursus Fit voor en na de operatie 2020

Welk rapportcijfer (tussen 1-10) zou u willen geven aan?