Evaluatie cursus Ademspiertraining

Evaluatie cursus Ademspiertraining

Welk rapportcijfer (tussen 1-10) zou u willen geven aan?